ZV Scheidingsspecialisten

Ancis verweij

De kinderen, dat is onze drijfveer!

Vanuit onze achtergrond als Schoolmaatschappelijk werker binnen het onderwijs, is deze drijfveer ontstaan. Het verschil maken voor kinderen in scheidingssituaties.

Regelmatig hebben we kinderen en jongeren gesproken die ‘last’ ondervonden van de scheiding van hun ouders.

Deze kinderen hebben vaak ook wensen en ideeën over de nieuwe situatie maar worden hier vaak niet in betrokken. Dat is dan ook de reden dat wij tijdens het proces ook met de kinderen spreken. Zo kunnen we de input van de kinderen meenemen in het gesprek over de ouderschapsregeling.

Als mensen gaan scheiden en bij ons aan tafel komen zeggen zij regelmatig; ‘we hebben besloten om uit elkaar te gaan, maar hoe nu verder? Wie gaat waar wonen? Is dit financieel haalbaar?

In een vaste structuur lopen we het gehele scheidingsproces door. Wat zijn de wensen? Hoe willen ze het straks geregeld hebben? Zo voeren we gesprekken over de financiën, de woning, het pensioen maar zeker ook zo belangrijk de kinderen.

Bij ZV Scheidingsspecialisten nemen wij hen mee door het gehele proces, stap voor stap. We nemen bepaalde zaken uit handen. Dit wordt als prettig ervaren. Er ontstaat meer duidelijkheid, rust en een beeld over hoe de toekomst eruit zal zien.