Scalebooster Agenda

 

Deze Zoetermeerse ondernemersagenda met regionale kennis-en zakelijke netwerkwerkbijeenkomsten komt tot stand in onderlinge samenwerking tussen het (lokale georganiseerde) bedrijfsleven, kennisinstellingen, (regionale) samenwerkingspartners en Ter Zake Het Ondernemershuis Zoetermeer.