Bij Bink Mediation

Yvonne Bink

Steeds vaker kom ik er achter dat communicatie niet altijd goed verloopt en dat mensen elkaar daardoor gaan mijden en een geschil uit de weg gaan. Dat is heel vervelend en het lost niets op.  Vaak wordt een geschil tussen mensen ook via de rechtbank opgelost en dan is er altijd een verliezer. Met behulp van mediation is het mogelijk om mensen te
motiveren om de verschillende kanten van het geschil te bekijken en op zoek te gaan naar een gezamenlijke oplossing.
Als mediator is het mijn rol mensen te begeleiden naar een mogelijke oplossing, niet om de oplossing aan te dragen. Mijn rol is partijen die niet (meer) in gesprek zijn,
weer met elkaar in gesprek te laten komen.

Waarom mediation? 
Mediation is laagdrempelig en kan helpen om een geschil op te lossen. Een geschil tussen mensen kan bijvoorbeeld gaan over geluidsoverlast, overhangend groen of problemen in een relatie of op de werkvloer. Die geschillen ontstaan meestal doordat mensen elkaar niet (meer) begrijpen. Een mediator helpt het proces te bewaken en het probleem als het ware af te laten pellen door de partijen, zodat zij tot de kern van het probleem komen.
Mediation is ook preventief inzetbaar. Als er een gevoel is van sluimerende spanningen, moeizame communicatie of stroeve samenwerking, kan preventieve mediation voorkomen dat een probleem escaleert. Tijdig ingrijpen voorkomt daardoor een lang mediationtraject.